Verkoopcontract domeinnaam

Bekijk voorbeeld Download als PDF

Het is belangrijk de verkoop van een domeinnaam goed te regelen. Met een contract verkrijgt u (en de koper) duidelijkheid over wanneer er moet worden betaald en geleverd, en wie aansprakelijk is voor welke claims of onregelmatigheden bij de domeinnaam.

De belangrijkste juridische reden voor een domeinnaamverkoopcontract is dat de wet eigenlijk niets zegt over de verkoop van domeinnamen. Of nou ja: één ding wel, dat het op schrift moet zijn gesteld met handtekening. Een domeinnaam is namelijk een vermogensrecht in de zin van de wet, en levering of overdracht daarvan moet bij akte. Maar inhoudelijk zegt de wet verder niets.